Strekkavlaster

Fra Båtwiki
Gå til: navigasjon, søk
Edu miscellaneous.png

Ordet strekkavlaster kan oversettes til mooring snubber på engelsk. 

fortøyningstau med strekkavlastere - men denne typen avlastere advares det mot på båtplassen.no, det blir et kraftig rykk dersom man utsetter den for såpass stor kraft at den blir dratt helt ut

En strekkavlaster aka rykkdemper aka fortøyningsfjær aka demper aka snubber er enten en metallfjær eller gummisak. Gummidemperene er omtrent enerådende i dag, og enkelte marinaer forbyr bruk av metallfjærer. Formålet er å dempe rykk og dermed redusere risiko for brudd på tau, skader på kryssholt, slitasje etc.

Innhold

[rediger] Bruksområder

Dempere kan med fordel brukes på korte taustumper ved all fortøyning, lengre taulengder ved langtidsfortøyning, samt på slepetau ved sleping av jolle. De fleste marinaer har påbud om bruk av strekkavlastere ved fortøyning i bås.

Det er som regel ikke nødvendig ved fortøying til fortøyningsbøye, bøya og fortøyningen til bøya skal gi god nok demping.

Under rolige værforhold gir det ikke mening å bruke strekkavlaster ifbm oppankring. Bruker man ankertau, vil lengden på tauet være såpass stor at tauets elastisitet gir tilstrekkelig rykkdemping. Daumann eller vekten av ankerkjetting vil også gi god demping under rolige værforhold. Dersom man bruker kjetting og det er mye vind kan imidlertid rykkdemper gi mye mening. Peter Smith, designer av Rocna-ankeret påpeker viktigheten av strekkavlaster[1]. Problemet er at dersom det er mye vind ifht kjettingvekta, vil kjettingen kunne bli helt stram, da gir ikke lengre kjettingens vekt noe demping, kjettingen gir svært lite elastisitet, og rykkene kan bli ganske voldsomme - særlig dersom det er mye bølger.

[rediger] DIY-løsninger

Dersom man trenger mye strekkavlasting kan man bruke en avlang fender - tre tauet gjennom øyet på den ene siden av fenderen, 2-4 ganger rundt fenderen og "ut" gjennom øyet på andre siden. Dette vil kunne forårsake en del slitasje på tau og fender, men gir god rykkdemping. Dersom tauet går langs med bakken er et annet alternativ å legge fenderen under tauet. Går tauet i retur til båten, kan fenderen klemmes inn mellom tauene.

Bildekk kan også benyttes for rykkdemping dersom det er tilstrekkelig med plass. Da vil man i tillegg til gummiens elastisitet også vinne en del demping på bildekkets vekt.

Elastisk gummitau, f.eks. fra Biltema[2] kan til en viss grad benyttes. Problemet er at de lett vil slites eller rykkes av. Bruker:tobixen har gode erfaringer med kreativ bruk av slikt gummitau, gjerne festet midt på og vinkelrett ifht tauets strekkretning, og surret mange ganger - gjerne brukt i tillegg til vanlig strekkavlaster, dette kan gi litt større strekkfrihet enn en vanlig demper, men ved for store belastninger vil enten strikket ryke, eller man får et voldsomt rykk når tauet når sin maksimale lengde.

[rediger] Kjøpsanbefalinger

Mange på baatplassen.no har erfart at Forsheda-dempere varer i flere dekader, mens dempere fra Biltema kun varer i 1-3 år. Det anbefales også gummidempere hvor tauet surres rundt demperen i stedet for dempere hvor tauet føres i sikksakk opp og ned gjennom demperen.

For midlertidige fortøyninger er det smart med dempere som raskt kan festes til tauene etter at båten er fortøyd, uten å måtte løsne på tampene. Unimer fører noen "U-Cleat"-dempere[3] som kan festes midt på et fortøyningstau, selges bl.a. av Maritim[4] og anbefalt av enkelte[5]. Det finnes også flere forskjellige varianter av mindre "snap-on"-dempere, de mest kjente er Bungy, som bl.a. selges fra seasea.no [6] og Smart Snubber fra Unimer.

[rediger] Installasjsanbefalinger

Forsheda anbefaler at tauet legges i tre tørn rundt avlasteren - dette er sikkert allmenngyldig for alle lignende avlastere. Med færre tørn får man ikke strekt avlasteren særlig mye, og med flere tørn kan avlasteren strekkes så mye at den går i stykker.

Det kan være vanskelig å få tauet på plass, en dråpe oppvaskmiddel gjør det mye lettere. Olje er ikke noen god idé.

Med to avlastere i serie blir strekklengden lengre, og fortøyningen vil fungere bedre under store bølger

Enkelte strekkavlastere er laget slik at det er svært vanskelig å få flyttet de når de først er plassert på tauet - da bør man tenke seg godt om før man monterer slike. Er tauet langt nok? Har man tilstrekkelig plass og taulengder til å spleise, legge inn kauser etc? Ellers kan det være lønnsomt å plassere avlasteren relativt nært tauets ende (løkke-enden dersom tauet har løkke på den éne siden), da kan tauet gjenbrukes når man en gang trenger å fortøye med et kortere tau.

Dersom båten ruller for mye i forhold til strekkavlasterens virkeområde kan man ordne seg litt "pre-strekkavlaster-avlasting" med strikk, slik at tauet er relativt stramt men har mulighet for å ekspandere litt før strekkavlasteren begynner å jobbe

Det er viktig med godt nok dimensjonert demper ifht båtvekt og belastning. En demper som utsettes for for store krefter ifht dimensjon vil raskt slites i stykker. Dersom fortøyningstauet må kunne akseptere mye bevegelse bør man vurdere større dempere, flere dempere, lengre tau eller evt andre løsninger[7]

[rediger] Bruksanbefalinger

Viktig: Et tau med én strekkavlaster må ikke føres til brygga og så i retur til båten! Man får dårlig strekkavlastning og i tillegg slitasje på tauet. Skal det være strekkavlastning på tauet, må det enten være likt på begge sider, eller tauet må knytes fast i brygga.

[rediger] Tilbakemelding

Gi tilbakemelding på denne artikkelen - bruk diskusjonssiden eller knappene nedenfor:

Du kan selvfølgelig også redigere artikkelen direkte.

[rediger] Referanser

  1. "A proper shock absorber is a nylon snubber or similar. On larger boats it may not be necessary in all conditions, while on smaller boats it is almost always advisable" - http://www.petersmith.net.nz/boat-anchors/catenary.php
  2. http://www.biltema.no/no/Bat/Tau/Tauverk/Gummiline-2000030998/
  3. http://www.unimer-marine.com/produkter/fortoyningsfjarer/?L=9
  4. https://www.maritim.no/fortoyningsfjar-u-cleat-12-16mm
  5. Innlegg av Frode_ på baatplassen.no
  6. http://seasea.no/Linor__F%C3%B6rt%C3%B6jning__F%C3%B6rankring/F%C3%B6rankring/Ryckd%C3%A4mpare/F%C3%96RT%C3%96JNINGSFJ%C3%84DER_BUNGY_PAR
  7. Innlegg av Tobixen på baatplassen.no
Personlige verktøy
Navnerom

Varianter
Handlinger
Navigasjon
Båtwiki
Verktøy