Mastheadrigg

Fra Båtwiki
Gå til: navigasjon, søk
Edu miscellaneous.png

Ordet Mastheadrigg kan oversettes til Masthead rig på engelsk.[1] 


En seilbåtmast støttes vanligvis opp av en rekke tau/vaier, slik at den ikke går over ende eller knekker når vinden tar tak i seilene. Fra masten og framover går forstaget, fra masten og bak akterstaget, og på hver side én eller flere vanter.

Akterstaget er alltid festet i mastetoppen. Det er ikke tilfelle med forstaget. En rigg der forstaget er festet helt i toppen av masten, kalles en mastheadrigg, i motsetning til der forstaget er festet nedenfor toppen (brøkdelsrigg).

På en mastheadrigg er akterstagets viktigste funksjon å holde forstaget stramt.

  1. Se mer på engelsk Wikipedia.
Personlige verktøy
Navnerom

Varianter
Handlinger
Navigasjon
Båtwiki
Verktøy