Lanterne

Fra Båtwiki
Gå til: navigasjon, søk
Edu miscellaneous.png

Ordet lanterne kan oversettes til navigation lights på engelsk.[1] 


Ordet lanterne kan også brukes om fyr. Denne artikkelen omhandler lanterneføring på båt.

Lanternene er utvendig forskriftsmessige lys på båten, hvis formål er at man skal være synlig for andre båter og dermed unngå kollisjon. Forskriften finner man på Lovdata[2]. Dette er norsk implementasjon av COLREGs (internasjonale regler for å unngå sammenstøt på sjøen)[3]. Lanternene skal benyttes når sola har gått ned, samt ved dårlig sikt. Under regatta vil arrangøren typisk fastsette tidspunkter for påbudt lanternebruk i regattareglementet.

Innhold

[rediger] LED vs glødelamper

LED-lanterner har to store fordeler ifht tradisjonelle glødelamper:

 • LED krever mye mindre effekt, dette er viktig på seilbåter hvor batteriene kan tappes pga lanternebruk. Det er også en viktig egenskap for ankerlanterne.
 • LED-lanternene er (eller skal være[4]) omtrent vedlikeholdsfrie, mens vanlige lyspærer må skiftes nå og da.

LED-lanterner koster imidlertid ganske mye mer, så det er ikke nødvendigvis verd investeringen dersom man kjører motorbåt og det er lett å skifte pærer. Husk på å ha med reserve lyspærer dersom man bruker glødelamper.

Fargede eller hvite LED-pærer med sokkel som vanlige lyspærer skal ikke brukes i lanterner. DET ER VELDIG VIKTIG!!!!

[rediger] Regler for lanterneføring

Advarsel Lovdata har en omfattende seksjon[5] som i detalj beskriver lanternenes plassering, utforming, lysstyrke og farge. Artikkelforfatter har foreløbig ikke lest igjennom denne seksjonen.

For fullstendig forståelse av forskriften bør man lese lovdata. Det er imidlertid langt viktigere at man har lanterner på båten enn at forskriftene følges til punkt og prikke. Kjøper man lanterner i butikken og installerer de sånn høvelig ihht "kortformen" av reglene, så er vil det stort sett være godt nok i norske farvann.

[rediger] Båter som går for motor

Fil:VisibilityArc.PNG
Fartøylanternenes sektorer. Den stiplede linjen markerer fartøyets tvers
1: Topplanterne
2: Babord sidelanterne
3: Styrbord sidelanterne
4: Akterlanterne
5: Slepelanterne

Generelt gjelder:

 • Hvit topplanterne som er rettet forover.
 • Hvit akterlanterne.
 • Opsjonelt, en ekstra topplanterne plassert aktenfor og litt høyere enn den første topplanternen, for å markere båtens lengde.
 • Rød og grønn sidelanterne (rød lanterne forut på babord side, grønn lanterne forut på styrbord side, evt kombilanterne helt i baugen som viser riktig farge til riktige sektorer).

Ettersom de fleste seilbåter også har motor, er det viktig at også seilbåter er utrustet med disse lanternene. Topplanternen behøver ikke nødvendigvis være installert på toppen av masta, det er relativt vanlig at den er installert et par meter opp; for gamle lanterner med glødelampe er det jo viktig at man kommer til for å skifte lyspære.

[rediger] Båter som går for seil

Når man går for seil viser man i hovedsak sidelanterner og akterlanterne, mens topplanternen(e) slukkes; dette er litt konterintuitivt da man dermed blir mindre synlig på avstand og i høy sjø. Masta er jo et fint sted å plassere lanterner som skal vises godt. For å imøtekomme dette har man to muligheter for belysning i toppen av masta:

 • En såkalt trikolor brukes i stedet for akterlanterne og sidelanterne - dette er én kombilanterne i toppen av masta som lyser hvitt, rødt og grønt i de riktige sektorene.
 • To rundtlysende lanterner i toppen av masta, rødt over grønt, indikerer at man går for seil. Dette skal eventuelt brukes i tillegg til vanlige sidelanterner og akterlanterne.

Man må ikke bruke trikolor i tillegg til vanlig akterlanterne/sidelanterner, og heller ikke rødt-over-grønt sammen med trikolor.

Hva man velger å bruke/installere er mest smak og behag. Er man redd for å bli nedrent av skipstrafikk kan AIS-transponder være en smart investering.

[rediger] Båter som ligger for anker

En rundtlysende hvit lanterne eller kule så høyt som mulig, eventuelt en ekstra rundtlysende lanterne akterut og lavere enn den første (f.eks. på mesanmast, dersom man har slikt).

[rediger] Andre tilstander

Det finnes bestemmelser for lanternebruk for å markere ulike tilstander som bl.a.:

Sjekk lovdata for detaljer, og editer gjerne denne siden for å inkludere mer informasjon.

[rediger] Variasjoner basert på båtens størrelse

For små båter er kravene lempet litt, da det kan være praktisk vanskelig med full lanterneføring - men dersom det er mulig bør man gå for full lanterneføring. For lengre båter/skip må man bruke flere lanterner for å markere skipets lengde.

 • Under 7 meter og toppfart lavere enn 7 knop: Det ansees å være tilstrekkelig å ha én hvit rundtlysende lanterne (dersom båten er større eller går fortere trenger man også rød/grønn sidelanterne).
 • Under 7 meter: Dersom båten blir rodd eller seilt ansees det som tilstrekkelig at en hvit lommelykt er lett tilgjengelig og brukes ved behov (praktisk til å lyse opp seil, lyse direkte på båt som plikter å vike, etc).
 • Under 7 meter: Dersom man ankrer opp på områder hvor det normalt ikke er skipstrafikk trenger man ikke ankerlanterne.
 • Under 12 meter: Topplanterne og akterlanterne kan kombineres i én hvit rundtlysende lanterne (mest aktuelt på motorbåt).
 • Over 12 meter: Båten må ha lanterner for å kunne signalisere unntakstilstander som "gått på grunn" og "ikke under kommando" / "begrenset manøvreringsevne".
 • Over 20 meter: Kombilanterne i baug er ikke lengre tillatt, man må bruke separate røde og grønne sidelanterner.
 • Over 20 meter: Ved seiling er det ikke lengre anledning til å bruke trikolor.
 • Over 50 meter: Det er påbudt å bruke to ankerlanterner under oppankring.
 • Over 50 meter: Det er påbudt å bruke to topplanterner under motorgange (den høyeste plassert akter på båten)


[rediger] Utkikk

Som båtfører bør man holde god utkikk og se etter:

 • Alt av lys som ikke blinker, og som ikke befinner seg på land. Dette er antageligvis andre båter.
 • Alt av lys som holder konstant retning i forhold til egen båt. Da kan man være på kollisjonskurs.
 • Hvitt flankert med rødt på høyresiden og grønt på venstresiden - da er man i ferd med å møte en båt, og skal fortrinnsvis legge mot styrbord.
 • Grønne og/eller røde sidelanterner (eller rødt over grønt) som ikke har hvit topplanterne over seg - det betyr seilbåt. Dersom man går for motor skal man holde av.
 • Rød lanterne på styrbord side eller forut - da har man også plikt til å holde av.
 • Hvitt lys forut - da er det enten en akterlanterne eller en ankerlanterne eller eventuelt en saktegående båt under syv meter - i alle tilfeller bør man endre kursen litt slik at man går klar av hindringen. Ser man to hvite lys er det antageligvis en større båt som er ankret opp - den laveste lanternen vil være nærmest akter, og det er best å passere akterenden på en oppankret båt.
 • Ukjente lyskombinasjoner - vær aktsom og hold avstand.

[rediger] Tilbakemelding

Gi tilbakemelding på denne artikkelen - bruk diskusjonssiden eller knappene nedenfor:

Du kan selvfølgelig også redigere artikkelen direkte.

[rediger] Referanser

 1. Se mer på norsk Wikipedia.
 2. http://lovdata.no/for/sf/nh/xh-19751201-0005.html#map007
 3. wikipedia:International_Regulations_for_Preventing_Collisions_at_Sea#Part_C_-_Lights_and_shapes
 4. Bruker:tobixen har erfart at en Biltema-lanterne sviktet - ref http://baatplassen.no/i/topic/64234-biltemas-led-lanterner-erfaringer/page-3#entry1493092
 5. Sjøveisreglene; Vedlegg 1 - http://www.lovdata.no/for/sf/nh/xh-19751201-0005.html#map016
Personlige verktøy
Navnerom

Varianter
Handlinger
Navigasjon
Båtwiki
Verktøy