Kjølsvin

Fra Båtwiki
Gå til: navigasjon, søk
Edu miscellaneous.png

Ordet Kjølsvin kan oversettes til Bilge og kelson på engelsk.[1][2] 

Ihht norsk wikipedia er kjølsvinet en langsgående forsterkning av kjølen, og skal oversettes til kelson på engelsk. Ordet er en forvanskning av kjølsvill, hvor «svill» betyr terskel.

En alternativ og delvis overlappende definisjon er området nederst i båten, rett over kjølen, hvor spillvann, kondensvann, lekkasjer, etc samler seg. Dette oversettes best til bilge på engelsk. Det som samler seg i kjølsvinet vil ofte være noe riktig svineri, derav ordet kjølsvin.

Det er viktig å holde kjølsvinet rent og tørt (se finlensing), ellers kan man få problemer med båtlukt. Dersom det "alltid" er væskeansamlinger i kjølen bør man undersøke hvor det kommer fra.

[rediger] Arkitektur - skott

Det kan være fordelaktig å arrangere kjølsvinet slik at vann som måtte havne der pga kondens, lekkasjer eller plutselig vanninntrenging får renne fritt til laveste punkt i kjølsvinet:

  • man slipper å måtte bruke mye tid på å åpne luker etc ifbm inspisering og finlensing av kjølsvin.
  • man kan nøye seg med én lensepumpe på laveste punkt

... men det er også fordeler forbundet med å konstruere båten slik at lensevann ikke får renne fritt, men holdes på plass lokalt:

  • man vil helst ikke ha skittent vann på avveie - og med krenging, bølger, etc vil en "åpen" løsning alltid føre til at vannet ikke bare finner veien ned til laveste punkt i kjølsvin, men også vekk fra laveste punkt i kjølsvin og til steder man helst ikke vil ha det, f.eks. lagringsrom, etc. Enkelte matvarer ønsker man kanskje å ha lagret nært vannet for å holde så konstant temperatur som mulig.
  • dersom båten har tatt inn mye vann, og vannet får skvalpe fritt ombord, reduseres stabiliteten vesentlig.
  • dersom man har en stor lekkasje, og vannet "bare" får lov å fylle opp ett rom, så vil man kunne leve med dette, båten vil ikke synke. Baugen er typisk mer utsatt enn andre deler av båten, derfor er det relativt vanlig med noe slags form for skott mellom baug og resten av kjølsvinet.
  • man ønsker gjerne at vann som har vært innom "skitne" soner som motorrom helst ikke får renne fritt til resten av båten, derfor er det relativt vanlig med noe slags form for skott mellom motorrom og resten av båten
  • i tillegg har man svake punkter som f.eks. propellakslingsgjennomføring hvor det ikke er helt unormalt at det kan lekke inn litt vann; når man har kjente lekkasjepunkter er det også en ubetinget fordel at vannet holdes på plass der og lenses ut lokalt.

Et mulig kompromiss er å ha noen skott (særlig for isolering av baug, motor og evt propellakselsgjennomføring), og sørge for rør med stoppeventiler eller enveisventiler mellom skottene.

[rediger] Tilbakemelding

Gi tilbakemelding på denne artikkelen - bruk diskusjonssiden eller knappene nedenfor:

Du kan selvfølgelig også redigere artikkelen direkte.

[rediger] Referanser

  1. Se mer på engelsk Wikipedia.
  2. Se mer på norsk Wikipedia.
Personlige verktøy
Navnerom

Varianter
Handlinger
Navigasjon
Båtwiki
Verktøy