Forkatting

Fra Båtwiki
Gå til: navigasjon, søk
Edu miscellaneous.png

Ordet forkatting kan oversettes til tandem anchoring på engelsk. 


Med forkatting menes at man legger to anker i "serie" etter hverandre på samme ankertau.

Innhold

[rediger] Begrepsbruk

Hovedankeret er det ankeret som ligger nærmest båten, mens forkattingsankeret er det "ytterste" ankeret. Det anbefales å bruke det tyngste ankeret som hovedanker, ellers risikerer man at hovedankeret ikke gjør annen nytte for seg enn som daumann.

[rediger] Effekt

Det finnes lite konkret viten om effekten av forkatting, man har lite å forholde seg til unntatt synsing og anekdotiske bevis. Det er imidlertid rimelig sannsynlig at bruk av forkattingsanker medfører bedre holdeevne enn bruk av bare ett anker. Står man plutselig ovenfor et forventet uvær og har et ekstra anker ombord kan det være bryet verd å prøve ut forkatting.

Man kan tenke seg at ett anker vil være utsatt både for kraftige rykk, ulik retning på rykkene, samt vertikale komponenter på kraftvektoren. Med forkatting vil forkattingsankeret få en ganske konstant horisontal retning på krafta og vil således ikke være like utsatt for å rive seg løs.

Man kan også tenke seg at det alltid er en viss sannsynlighet for at ett anker glipper og begynner å dregge av tilfeldige og uavhengige årsaker, f.eks. dårlig ankerbunn akkurat der ankeret ligger - si at det er 1% sannsynlighet for at dette skjer i løpet av ei oppankring, da vil sannsynligheten for at begge ankrene glipper være 0.1%. Dette er nok et ganske søkt tankeeksperiment, er det dårlige ankringsforhold et sted, så er sannsynligvis ankringsforholdene like dårlige tyve meter lengre bort - og dersom ett av ankerene glipper pga storm, så vil det andre ankeret plutselig oppleve formidable krefter og således er det stor sannsynlighet for at det også ryker.

Enkelte hevder at forkatting gir en svært god holdeeevne, typisk fire ganger holdeevnen til ett anker med samlet totalvekt lik de to ankrene som brukes. En deltager på baatplassen.no hevder at han har opplevd bedre holdeeffekt av to stener lagt i forkatting enn én dregg av samme tyngde[1].

Ihht Peter Smith i Rocna Anchors er forkatting oppskrytt og kan føre til dårligere holdeevne enn et enkelt anker dersom man gjør det feil[2] (men likevel er Rocna et av de få ankrene som er utstyrt med eget festepunkt for forkattingsanker). Forkatting har også vært diskutert på båtplassen.no[3]. Båten "Necessity" overlevde en tyfon vha forkatting og en god del flaks, mens alt av nabobåter havnet på land[4]

[rediger] Praktiske tips

Det tyngste ankeret bør brukes som hovedanker.

De fleste anker har et festepunkt for ankerbøye. Det kan være fristende å bruke et slikt festepunkt for kjettingen til forkattingsankeret, men dette kan være svært uheldig. Festepunktet kan være for svakt fysisk utformet for forkatting, og/eller forkattingskjettingen kan gjøre slik at hovedankeret ikke oppfører seg som tiltenkt, f.eks. at hovedankeret havner på rygg. Noen ankre har spesielt festepunkt som er tiltenkt forkattingsanker, men ellers må kjettingen til forkattingsankeret festes inn på kjetting eller sjakkel rett ovenfor hovedanker.

Det er anbefalt å bruke tynn kjetting mellom forkattingsanker og hovedanker, kjettingen gir mindre elastisitet og er motsandsdyktig ovenfor mekanisk slitasje.

Det er viktigere at hovedankeret setter seg godt enn at forkattingsankeret setter seg. Det kan i praksis være vanskelig å få til at begge ankerene setter seg ordentlig. En foreslått metode er å bruke to tau og en sjakkel - ref posting med skisse på båtplassen[5] - men igjen, da blir det elastisk tau i stedet for inelastisk kjetting mellom de to ankrene.

For å gjøre det enklere å få opp ankrene anbefales det å ha avstand på litt over én dybde mellom ankrene slik at man kan hale opp ett anker av gangen, samt å bruke ankerbøye.

[rediger] Ulemper

En vesentlig ulempe med forkatting er at det kan bli vanskeligere og mer tidkrevende å trekke opp ankrene (særlig dersom vinden har snudd mye). Dette er et alvorlig ankepunkt for enkelte; skulle det bli storm så kan behovet for å plutselig få ankrene opp raskt og forlate stedet dukke opp - og er det uvær så ønsker man ikke å bruke ekstra tid på baugen med å fikle med et ekstra anker. Man kan alltids lemne igjen ankeret, men med forkatting har man da også lemnet igjen reserveankeret. Enkelte erfarne seilere anbefaler at man bruker ett anker, og heller har en plan B i tilfelle dregging[6] - men, i tilfellet orkan finnes det ingen plan B.

Forkatting kan føre til problemer dersom det er mange båter som ligger på svai i samme område.

[rediger] Referanser

  1. http://baatplassen.no/i/topic/28692-forkatting-av-anker-i-praksis-prosedyrer/#entry362679 - poster hevder at bruk av to forkattede stener for oppankring var mer effektivt enn én dregg på stengrunn
  2. http://www.petersmith.net.nz/boat-anchors/tandem-anchoring.php - Peter Smith om forkatting
  3. http://baatplassen.no/i/topic/28692-forkatting-av-anker-i-praksis-prosedyrer/
  4. http://www.sailaway.no/Necessity%20north%20Pacific.htm#typhoon
  5. http://baatplassen.no/i/topic/28692-forkatting-av-anker-i-praksis-prosedyrer/#entry362679 - foreslått metode for forkatting med to tau og sjakkel
  6. Skip Novak, Yachting World - http://www.yachtingworld.com/news/536705/skip-novak-s-storm-sailing-part-10-anchoring
Personlige verktøy
Navnerom

Varianter
Handlinger
Navigasjon
Båtwiki
Verktøy