Brest

Fra Båtwiki
Gå til: navigasjon, søk
Edu miscellaneous.png

Ordet Brest kan oversettes til Breast line på engelsk. 

Brest er fortøyningstau som går mellom båt og kai, og vinkelrett på båten/kaia ved longside-fortøyning. Uttrykket brukes også om tau som går relativt vinkelrett ved fortøyning i bås. I en bås er hovedformålet å holde båten midt i båsen.

Ved longside-fortøyning er hovedformålet å holde båten tett inntil kaia slik at lasting og lossing kan foregå relativt risikofritt. Brest er særlig nødvendig ved fralandsvind. Ved sterk fralandsvind kan det også være viktig med brest for å avlaste øvrig fortøyning.

Tauene til brest tenderer å være svært korte, siden de går vinkelrett mellom land og båten, dette gir svært lite elastisitet. I tillegg kan det være snakk om store krefter som virker på tauene når båten ruller pga sjøgang - derfor bør man som minimum bruke gode strekkavlastere på brest slik at man unngår kraftige rykk i dårlig vær. Har man uelastiske brest og det er mye bølger, er risikoen stor for å rive i stykker fortøyningskryssholt. Brest er også veldig utsatt for tidevannssvingninger - så dersom man bruker brest ved fortøyning ved en fast brygge må man justere fortøyningen ofte.

Pga problemene nevnt ovenfor er det generelt ikke anbefalt å bruke brest ved longside-fortøyning dersom man forlater båten eller sover i båten.

Personlige verktøy
Navnerom

Varianter
Handlinger
Navigasjon
Båtwiki
Verktøy