Bøttedo

Fra Båtwiki
Gå til: navigasjon, søk

Denne artikkelen omhandler alle typer toalett hvor man gjør sitt fornødne rett i en container ("bøtte", evt pose) som senere flyttes på og tømmes. Ofte brukes begrepet "biodo" - og dersom toalettet er tilrettelagt for at en komposteringsprossess skal starte, "komposteringstoalett". I toaletter hvor urin separeres fra det brune avfallet skjer det i realiteten lite kompostering, men mest tørking[1], da blir det egentlig feil å kalle det "komposteringstoalett".

Et enkelt og godt bøttedo kan potensielt spare en båteier for mange problemer - slik som luktproblemer fra septiktank og septikslanger, behov for skroggjennomføringer og evt dekksgjennomføring for tømming av septik, problemer med å følge lovkrav ifht utslipp til sjø, tett avløp, lekkasjer, pumpe som ikke virker, sprut, etc.

De fleste bøttedo er portable enheter som ikke krever noe installasjon, men det finnes også toaletter for fast montering. Portable toaletter har visse fordeler; lett å bytte ut løsningen, mulig å stue bort, lett å holde toalett og dørk rent, og man sparer plass ifht en løsning med pumpetoalett og septiktank.

Bøttedoer kan være ganske simple greier - man kan snekre i sammen en løsning på egenhånd

Et propandrevet forbrenningstoalett er en annen variant som ikke krever skroggjennomføring.

Innhold

[rediger] Generelt

[rediger] Luktproblematikk

Det kan være en utfordring å unngå stank, dette er de normale virkemidlene:

 • Bruk av sanitærvæske - kjemikalier som dreper bakterier eller bakteriesporer/gjødsel som promoterer luktfri nedbryting.
 • Holde tanken tett, slik at stanken normalt ikke slipper ut - evt ventilere vha vifte og ventileringspipe over dekk, slik at stanken føres opp og ut
 • Naturlige virkemidler for å hemme lukt og fremme kompostering: tildekking eller iblanding av sagflis, mose e.l.
 • Få dritten overbord så fort som mulig
 • Sørge for god oksygentilførsel, for å unngå anarobe bakterievekst
 • Ventilasjon ut av båten
 • Til hyttebruk finnes det også frysetoaletter; frossent toalettavfall er luktfritt

[rediger] Avfallshåndtering

Avfall som er mer eller mindre flytende kan tømmes i en landdo. Toalettavfall kan også stort sett tømmes over bord, med visse lovreguleringer (se utfyllende informasjon på artikkelen om septik).

Ut fra et miljøperspektiv er gullstandarden å tømme i en kompostbinge - det er imidlertid viktig å huske på at kompost med iblandet menneskeavføring må hvile i flere år før den kan brukes til dyrking av jordnære matvarer, slik som salater og jordbær. Bruk av antiseptiske luktforebyggende kjemikalier (slik som klorin) kan også gjøre toalettavfallet ubrukelig for kompostering.

Det er også rimelig miljøvennlige å tømme i skog[trenger referanse], men man må være ganske bevisst på å unngå tømming slik at det kan lekke ut til ferskvann (som igjen kanskje brukes som drikkevann eller badevann), i områder med mye ferdsel, i områder hvor unger leker, etc.

[rediger] Porta-potti ol

Porta-potti er et registrert varemerke[2], men i dag finnes det mange kopier, f.eks. har Biltema en variant[3].

Disse toalettene bruker de to første virkemidlene for å hindre lukt, toalettet er svært tett i lukket stilling og i tillegg brukes lukthemmende kjemikalier. Porta-potti'en har stor overflate og lavt tyngdepunkt, og er derfor omtrent veltesikker. Skulle den velte blir det sannsynligvis ikke noe søl, da tanken er lukket. Avfallet er flytende, og kan tømmes i et landtoalett, i skogen eller over rekka.

Enkelte båteiere lovpriser porta-potti'en pga portabilitet, simplisitet, få problemer, enkelt å skaffe, ingen montering, relativt enkelt (om enn litt ekkelt) å tømme, etc. Andre er ikke fullt like fornøyd, bl.a. er det ikke alle toalettene som er like tette, og å tømme porta-pottien beskrives som en drittjobb som må gjøres alt for ofte.

[rediger] Posedo

Det finnes toaletter hvor man gjør sitt fornødne i en pose[4][5] som så kan knytes og vil være luktfrie i en stund. Dette kan være en god løsning i små dagsturbåter hvor man ikke har plass til noen toalettløsning, og hvor man normalt ikke forventer toalettbehov, men hvor det allikevel kan være greit å ha en reserveløsning tilgjengelig.

Dersom posen er biologisk (maispose) kan man (med samme begrensninger som for tømming av septik forøvrig) legge en sten i posen og kaste den på havet[trenger referanse]. Både pose og avfall vil etterhvert "forsvinne".

[rediger] Bøtte

En allminnelig bøtte/pøs dekkes til med avispapir, man gjør sitt i papiret og tømmer umiddelbart overbord.

Eventuelt greier man seg uten avispapir - dersom man kan henge bøtta etter hanken etter båten en stund, blir den så godt som ren.

[rediger] Sagflis - "humanure toilet"

God tildekking av sagflis kan også stoppe stankproblematikken[6] og starte en komposteringsprossess. Her kan man selv lage seg en bøtteordning hvor man blander sammen alle typer toalettavfall (toalettpapir, urin og fast avføring) og bruker rikelige mengder sagflis for å dekke til og hindre lukt, for deretter å overføre avfallet til komposteringsbinge på land. Det hevdes at avfallet ikke er et problem, men en ressurs, og at man således ikke skal bruke ordet "avfall" - derav "humanure". Fin løsning[trenger referanse].

[rediger] Nature Head, Air Head, etc

Nature Head[7] og Air Head Toilet[8] er primært designet for båt. Toalettene er ment for fast installasjon, og fortrinnsvis med ventilasjon i dekksgjennomføring. Disse blir ofte kalt komposteringstoaletter, men i relatiteten skjer det mest tørking og ikke så mye kompostering i toalettet. Urin separeres ut til en separat tank. Man bruker torvmose, bark, kattesand e.l. for å unngå lukt.

Det finnes flere som har installert Nature Head og som er godt fornøyd med løsningen[9][10][11][12].

Fordeler er bl.a. infrekvent tømmebehov (bortsett fra for flytende avfall, men det er på sett og vis litt greiere å håndtere enn fast avfall), lite problemer med lukt og urinsten (hvis riktig brukt), lite som kan gå galt sammenlignet med pumpetoalett, og lett å forholde seg til lover som forbyr utslipp til sjø. Dersom avfallet komposteres på land er det i tillegg en veldig miljøvennlig løsning.

En særlig ulempe med toalettet er at det tar mye plass, at det er høyt, samt at det er beregnet for urinering i sittestilling også for menn[trenger referanse]. Det siste er ikke nødvendigvis en ulempe, mange båteiere forbyr pissing i stående stilling for å redusere mengden søl rundt toalettet.


[rediger] Tilbakemelding

Gi tilbakemelding på denne artikkelen - bruk diskusjonssiden eller knappene nedenfor:

Du kan selvfølgelig også redigere artikkelen direkte.

[rediger] Referanser

 1. Innlegg av Pinkvin på baatplassen.no
 2. http://www.portapotti.no/
 3. http://biltema.no/no/Bat/VVS/Toalett/Portabelt-kjemisk-toalett-259946/
 4. http://komplettfritid.no/product/biotoalett-sammenleggb
 5. https://www.usaemergencysupply.com/emergency_supplies/portable_folding_toilet.htm#.U54Bxfl_tqU%C2%A0
 6. The Humanore Handbook - http://humanurehandbook.com/
 7. http://www.ecovita.net/boat.html
 8. https://www.airheadtoilet.com/
 9. Youtube - "I'm On A Boat - Using a Nature's Head Composting Toilet" - https://www.youtube.com/watch?v=iSoXocqfjc8
 10. http://www.tintomara.no/2015/01/08/drommedass/
 11. linker til flere blogginnlegg på foregående blogg av seilbaaten på baatplassen.no
 12. Innlegg av Trooper på baatplassen.no
Personlige verktøy
Navnerom

Varianter
Handlinger
Navigasjon
Båtwiki
Verktøy