Båtwiki:Nytt innhold

Fra Båtwiki
Gå til: navigasjon, søk

Alle kan legge inn innhold på Båtwiki - og prosjektet er helt avhengig av at brukerene bidrar.

For gjestehavner, marinaer, bedrifter, butikker etc har vi skjemaer som kan fylles ut. Det er ikke nødvendig å fylle ut alle skjemafeltene, og det er heller ikke så farlig om man velger litt feil skjema.

Innhold

[rediger] Havner, uthavner og båtforeninger

For gjestehavner, marinaer, allmennkaier, båtforeningsplasser, etc - generelt alt av kaier hvor båtfolk har mulighet og kan ha interesse for å legge seg til, benytt skjemaet småbåthavn:


Steder hvor man fortøyer rett mot berget eller ankrer opp skal legges inn som en uthavn, men en uthavn kan også ha en kai. Skjemaet for uthavn har ikke felt for havneavgift (uthavner skal i prinsippet alltid være gratis), men har felt for å angi fortøyningsmetode - så dersom en havn er gratis men krever spesielle fortøyningsteknikker (i.e. kortsidefortøyning eller fortøyning ved svaibøye) skal man ganske sikkert benytte skjema for uthavn, selv om det ligger i et ellers sivilisert område:


For båtforeninger er det også interessant med opplysninger som medlemstall; det er for øyeblikket dessverre ikke helt intuitivt hvordan man legger inn dette. Ta kontakt med en administrator, eller legg inn slikt som klartekst så blir det sikkert ryddet opp etterhvert.

[rediger] Bedrifter, butikker, bunkringsstasjoner, etc

Båtforeninger skal bruke egen infoboks/skjema (se over).

For firmaer (og organisasjoner) uten fysisk utsalgssted (f.eks. nettbutikker, industrifabrikker, etc) benytter man skjemaet for bedrifter. Samme skjema brukes også dersom en bedrift har flere utsalgssteder:


For utsalgssteder som er tilknyttet en bedrift av typen over, benytter man skjemaet for utsalgssted:

Se på Maritim AS for hvordan det er gjort der (en artikkel for bedriften, og underartikler for hvert utsalgssted).

For uavhengige butikker (bedrifter som har ett og bare ett utsalgssted) benytter man "samleskjema" som er en union av de to foregående:


Merk at både dieselpumper og restauranter er definert som "utsalgssted".

[rediger] Sted

Et sted er et navngitt mindre område, et "Point Of Interest" (POI) for båtfolk. Kategorien brukes i tilfeller hvor:

  • Det finnes flere uthavner eller småbåthavner, bedrifter, utsalgssteder eller eventuelt en miks av disse innenfor et mindre område. Da er det fordelaktig å ha en stedsartikkel som tar for seg informasjon om felles servicetilbud, severdigheter, historie, etc. Artiklene om de forskjellige båthavnene bør linke opp eller transkludere stedsartikkelen.
  • Det er ønskelig å legge inn relevant informasjon, f.eks. om strømforhold, skjær, fyr, særlige hensyn man bør ta, historie, linjeferge, isforhold etc. på en lokasjon som ikke har havn.
  • I tilfeller hvor man ikke har kapasitet til å grave opp informasjon om alt av småbåthavner, utsalgssteder, etc, men bare raskt vil legge inn i båtwiki f.eks. at det finnes en dieselpumpe eller et septiksug på en navngitt lokalisasjon.

Den viktigste egenskapen til et sted er koordinat og navn (artikkelnavn). En god stedsartikkel inkluderer også et lokalkart med koordinater for alt av av interesse - slik som toalett/servicebygg, evt betalingsautomat, dagligvarebutikker, septiksug, togstasjon, restauranter, dieselpumpe, etc. Et sted skal helst ikke ha tilknyttede service-attributter. Dersom stedet har restauranter og museumer, og dersom septiksuget er tilknyttet kommunens gjestehavn og en tredjepart drifter en drivstoffbrygge, så bør gjestehavna ha attributten "septiksug", og det bør være en egen utsalgsstedsartikkel for drivstoffbrygga - mens samtlige småbåthavner bør markeres opp med at det finnes museumer og restauranter i nabolaget.


[rediger] Generelle artikler, veiledninger, etc

Dersom artikkelen skal omhandle et begrep, og vet av en dekkende engelsk oversettelse kan man bruke skjema for ny begrepsartikkel:


Ellers har man denne generelle saken for å lage nye artikler:


Med generelle artikler kan man prøve å huske på:

  • Tagging av artikkel. Bruk {{stubb}} øverst på artikkelen dersom artikkelen med fordel kunne innholdt mer informasjon, og {{TrengerKvalitetssikring}} dersom artikkelen har tilstrekkelig lengde men trenger litt "peer review". Bruker man boksen over ("Legg til en vilkårlig artikkel") vil artikkelen alltid starte med {{TrengerKvalitetssikring}}.
  • Kategorisering. Legg til [[Kategori:xxx]] nederst i artikkelen. Man kan med fordel legge til flere kategorier.

Manglende eller feil tagging eller kategorisering er ingen skandale - det er sikkert noen andre som vil ta i et tak og rette opp slikt.

[rediger] Båttyper og båter

(Dette er noe det jobbes med pr 2014-02 - men prøv gjerne ut og kom gjerne med tilbakemeldinger)


Dersom du legger inn data på den båttypen du selv har, kan du etterpå legge inn din egen båt:

Personlige verktøy

Varianter
Handlinger
Navigasjon
Båtwiki
Verktøy