Automatisk identifikasjonssystem

Fra Båtwiki
Gå til: navigasjon, søk
Edu miscellaneous.png

Ordet Automatisk identifikasjonssystem kan oversettes til Automatic Identification System på engelsk.[1][2] 


AIS er et automatisk system for identifisering av skip og for å redusere risikoen for sammenstøt mellom skip. I fritidsflåten er det klasse B som er mest aktuelt. AIS-mottagere er ellers langt billigere enn AIS-sendere.

Innhold

[rediger] Virkemåte

En AIS-sender kringkaster med jevne mellomrom digitale datapakker på VHF-båndet (kanal 87 og 88) med informasjon om bl.a. skipets navn, kallesignal, posisjon, fart og retning. Dette mottas av AIS-mottagere i nærområdet, som kan vise skip i nærheten på kartplotter, etc. En god mottager vil også detektere om man er på kollisjonskurs med andre fartøy og alarmere om dette.

[rediger] MarineTraffic

Marinetraffic er et kommersielt nettsted som publiserer AIS-data i sanntid på internett. Tjenesten baserer seg på at frivillige vidresender data fra sin AIS-mottager til nettstedet. Det er også mulig å publisere egne data til Marinetraffic uten å ha AIS-utstyr ombord. Båten vil da vises på marinetraffic.com, men ikke på standard AIS-mottager montert i nabobåter.

[rediger] Klasse A vs Klasse B

Klasse A er bedre og dyrere enn klasse B. TOOD: beskriv dette i detalj

[rediger] DIY-løsninger

Det er mulig å snekre i hop AIS-utstyr ved å koble en VHF-radio på lydkortet på en PC og bruke AIS-programvare.

[rediger] Påbudt for visse fartøy

Fartøy som er pålagt å gå med klass A AIS-transponder:

  • Alle passasjerskip i utenriks fart, også hurtiggående passasjerfartøy
  • Passasjerskip i innenriks fart med bruttotonnasje på 300 og derover
  • Hurtiggående passasjerfartøy i innenriks fart med en bruttotonnasje på 150 og derover
  • Tankskip med en bruttotonnasje på 300 og derover
  • Øvrige lasteskip i innenriks og utenriks fart med bruttotonnasje på 300 og derover
  • Fiskefartøy med bruttotonnasje på 300 eller mer og største lengde fra og med 45 meter i fart innenfor EU/EØS
  • Fritidsfartøy med bruttotonnasje på 300 eller mer og største lengde fra og med 45 meter

[rediger] Tilbakemelding

Gi tilbakemelding på denne artikkelen - bruk diskusjonssiden eller knappene nedenfor:

Du kan selvfølgelig også redigere artikkelen direkte.

[rediger] Referanser

  1. Se mer på engelsk Wikipedia.
  2. Se mer på norsk Wikipedia.
Personlige verktøy
Navnerom

Varianter
Handlinger
Navigasjon
Båtwiki
Verktøy