Båtwiki er lagt ned

Båtwiki ble aldri noen stor suksess, flyten av brukerbidrag ble aldri signifikant, og i tillegg var det ingen som fant tilstrekkelig tid eller motivasjon til å få holdt programvaren oppgradert og vedlike. Kanskje det er en sammenheng her, bl.a. var det svært vanskelig å få lagt inn ting fra mobile enheter med den versjonen av mediawiki som ble kjørt. For at løsninger basert på brukerbidrag skal fungere er det nok svært viktig at det er enklest mulig å legge inn bidrag.

Onsdag 20. september 2017 kl 12:55 ble fysisk infrastruktur lagt dødt - på det vinduet jeg hadde planlagt å flytte Båtwiki var jeg slått ut av influensa, dermed ble Båtwiki besluttet nedlagt

Båtwiki hadde to relativt uavhengige målsetninger, det ene var å være en generell kunnskapsdatabase, det andre var å være en kartdatabase med søkemulighet for bunkring, uthavner, gjestehavner og alt annet som måtte være av relevans. Kanskje det var for ambisiøst å gå i begge retningene samtidig.

Jeg har fortsatt full tro på viktigheten med brukerbidrag. Jeg tror vi vil se én eller to kommersielle tjenester dominere landskapet på kartdatabase i relativt nær fremtid, og jeg tror at enhver slik tjeneste med nødvendighet vil måtte basere seg på brukerbidrag. Enhver tjeneste som baserer seg på redaksjonelle bidrag kommer til å dø hen. Brukergrensensnittene kommer til å bli ganske så smidige, i stedet for at sluttbrukeren aktivt skal bidra med informasjon, vil sluttbrukeren pumpes for informasjon. Disse tjenestene kommer nok til å fungere ganske så godt, men de blir ikke frie - bidragene kommer til å bli innelåst i en kommersiell silo.

Dersom noen ønsker å forsøke å gi Båtwiki en ny sjanse, så er det bare å ta kontakt for å få utlevert databasedump, bildemateriale og ymse. Jeg hjelper også gjerne til - men jeg makter ikke å ta noe ansvar for Båtwiki. Databasen er fritt tilgjengelig etter lisensen CC-BY-SA 4.0, med unntak av brukerdatabasen som er å anse som personvernmessig sensitiv. Det meste av bildearkivet er også lisensiert etter CC-BY-SA 4.0. Jeg har det juridiske eierskapet på domenenavnet, men gir det gjerne bort ved behov.

En kopi av database minus brukere er lagt ut på http://www.baatwiki.no/baatwiki-2017-09-20T123934-sans-users.bz2

tobias@baatwiki.no